Opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

niveau 4 (Crebo 25477)

Algemeen

Met de MBO opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg word je op erkend MBO-niveau opgeleid. HaKa MBO kenmerkt zich door leren op maat, waarbij wordt aangesloten op de leerstijl en leerbehoefte van jou. Hierbij vormt theorie slechts een deel van het leren; een groot deel van het leren vindt plaats in de praktijk. HaKa MBO sluit aan bij eerder verworven kennis en vaardigheden door een opleidingsplan op maat te maken. Wanneer jij nog geen relevante werkomgeving hebt, dan kan HaKa jou helpen met het vinden van een passende werkomgeving.

Wat doet een (aankomende) persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg?

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij richt zich afhankelijk van de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg draagt bij aan een gezond en veilig leefklimaat. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft onderstaande video gemaakt over dit beroep.

Toelatingseisen, vrijstellingen, duur en kosten

De eisen aan de vooropleiding en de eisen aan de werkomgeving staan beschreven in dit PDF document. Ook de kosten voor een volledig opleidingstraject van 1 jaar staan in dit document opgenomen. Mogelijke vrijstellingen kunnen worden besproken in een volledig kosteloos intakegesprek. Vul voor dit intakegesprek dit intakeformulier volledig in en stuur dit naar info@haka-mbo.nl

Meer informatie of aanmelden

Voor meer informatie over, of voor het aanmelden voor een volledig kosteloos intakegesprek, kun je contact opnemen met info@haka-mbo.nl of 085-4012730.