Opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg

Niveau 3 (Crebo 25475)

Algemeen

Met de MBO opleiding Begeleider Gehandicaptenzorg word je op erkend MBO-niveau opgeleid. HaKa MBO kenmerkt zich door leren op maat, waarbij wordt aangesloten op de leerstijl en leerbehoefte van jou. Hierbij vormt theorie slechts een deel van het leren; een groot deel van het leren vindt plaats in de praktijk. HaKa MBO sluit aan bij eerder verworven kennis en vaardigheden door een opleidingsplan op maat te maken. Wanneer jij nog geen relevante werkomgeving hebt, dan kan HaKa jou helpen met het vinden van een passende werkomgeving.

Wat doet een (aankomende) begeleider gehandicaptenzorg?

De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij werkt in een team samen met andere begeleiders. De begeleider gehandicaptenzorg is in staat hulp te bieden bij wonen, werken en/of dagbesteding. Hij draagt zorg voor een gezond en veilig leefklimaat. De begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. De begeleider gehandicaptenzorg biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging of het huishouden. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft onderstaande video gemaakt over dit beroep.

Toelatingseisen, vrijstellingen, duur en kosten

De eisen aan de vooropleiding en de eisen aan de werkomgeving staan beschreven in dit PDF document. Ook de kosten voor een volledig opleidingstraject van 1 jaar zijn in dit document opgenomen. Mogelijke vrijstellingen kunnen worden besproken in een volledig kosteloos intakegesprek. Vul voor dit intakegesprek dit intakeformulier volledig in en stuur dit naar info@haka-mbo.nl

Meer informatie of aanmelden

Voor meer informatie over, of voor het aanmelden voor een volledig kosteloos intakegesprek, kun je contact opnemen met info@haka-mbo.nl of 085-4012730.